Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.


Η ίδρυση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ χρονολογείται από το 1836, ενώ η οργάνωση και λειτουργία της ξεκίνησε το 1914. Υπήρξε η πρώτη Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της χώρας με συλλογή, κανονισμό λειτουργίας, κατάλογο βιβλιοθήκης, σύστημα ταξινόμησης και ταξιθέτησης και με ανοικτή ή κλειστή πρόσβαση κατά περίπτωση.

Συνολικά σήμερα στο Ίδρυμα είναι καταγραμμένοι και διατίθενται 215.000 τόμοι βιβλίων και 100.000 τόμοι περιοδικών. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος εξυπηρετεί το διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές του ΕΜΠ. και πολλούς τεχνικούς επιστήμονες και φοιτητές άλλων ΑΕΙ.

Βιβλιοθήκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Η Βιβλιοθήκη της Σχολής αποτελεί μία οργανωμένη βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης που διαθέτει συλλογή 5.500 βιβλίων, 4.500 διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών των φοιτητών της Σχολής ΗΜΜΥ, 161 συνδρομές κυρίως ξενόγλωσσων επιστημονικών και τεχνικών περιοδικών στο γνωστικό πεδίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, κανονισμό λειτουργίας, κατάλογο βιβλιοθήκης, σύστημα ταξινόμησης και ταξιθέτησης.

Άρτεμις


Σημαντικό μέρος του επιστημονικού έργου των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παρουσιάζεται μέσω της μη δημοσιευμένης βιβλιογραφίας (γκρίζα βιβλιογραφία) η οποία περιλαμβάνει τις διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, τις εσωτερικές (τεχνικές) αναφορές, τις σημειώσεις διδασκαλίας κ.α.

Σκοπός του Άρτεμις είναι η συστηματική αρχειοθέτηση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη βοήθεια της τεχνολογίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.


Οι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ φιλοδοξούν να αποτελέσουν μια θετική παρέμβαση στον χώρο του πανεπιστημιακού και τεχνικού βιβλίου, αλλά και του βιβλίου με πολιτιστική αξία γενικότερα. Η έκδοση βιβλίων υψηλής στάθμης μπορεί να προσφέρει σημαντική υπηρεσία στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, αντάξια του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου του ΕΜΠ.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης


Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Aποστολή του είναι η συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου & δεδομένων που παράγονται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. Μέσα από εθνικές και διεθνείς συνεργασίες, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία στην Ελλάδα.

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. - Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εκδόσεων


Η πλατφόρμα λειτουργεί προς στιγμήν δοκιμαστικά και σύντομα θα φιλοξενήσει δύο περιοδικά του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το ήδη υπάρχον περιοδικό Πυρφόρος, το οποίο θα ψηφιοποιηθεί και θα διατεθεί online, καθώς και ένα νέο περιοδικό με τίτλο "Πολυτεχνειακά Νέα".