Η Σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ διαθέτει μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Επίσης, η λειτουργία της Σχολής σε σύνδεση με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) δημιουργεί πολύ θετικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας (βασικής και εφαρμοσμένης).

Το «Ηλεκτρολογικόν Εργαστήριον», το οποίο ιδρύθηκε στις 14.08.1911, (Νόμος 3903, με σκοπόν τον έλεγχον των γνωμόνων ηλεκτρικού και φωταερίου, και την πειραματική κατάρτιση των σπουδαστών) αποτέλεσε τον πρόδρομο όλων των εργαστηρίων της Σχολής. Στη Σχολή, σήμερα, λειτουργούν 25 θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Εργαστήρια καθώς, επίσης, και μια πληθώρα μη θεσμοθετημένων εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων, τα οποία επιτελούν σημαντικό έργο.

Τα Εργαστήρια της Σχολής

Αναλυτικά, τα εργαστήρια που διαθέτει η Σχολή ΗΜΜΥ είναι τα εξής:

Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών
Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής • Ηλεκτρονικής Δέσμης, Πλάσματος και Μη Γραμμικής Οπτικής • Ηλεκτρονικών Υλικών και Νανοηλεκτρονικών Διατάξεων
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων ΑποστάσεωνΒιοϊατρικής ΤεχνολογίαςΒιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (*) • Ερευνητική Ομάδα για την In Silico Ογκολογία και την In Silico Ιατρική (‡) • Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης (*) • Ηλεκτροτεχνικών Υλικών • Κινητών ΡαδιοεπικοινωνιώνΜικροκυμάτων και Οπτικών ΙνώνΣυστημάτων Ραντάρ και Τηλεπισκόπησης (*) • Φωτονικών Επικοινωνιών (*)
Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής
Όραση Υπολογιστών, Επικοινωνία Λόγου και Επεξεργασία Σημάτων (*) • Νοημόνων Συστημάτων Αυτοματισμού (‡) • Ρομποτικής και Αυτοματισμού • Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών
Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (*) • Λογικής και Επιστήμης Υπολογισμών (*) • Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων VLSI • Προσωπικών Υπολογιστών (*) • Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και ΔεδομένωνΣυστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και ΜάθησηςΤεχνολογίας ΛογισμικούΥπολογιστικών Συστημάτων
Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής
Ακουστικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (‡) • Αλγορίθμων και Λογικής (‡) • Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων ΤηλεματικήςΔικτύων Υπολογιστών • Εξομοίωσης Δικτύων Επικοινωνίας (*) • Επικοινωνιακών Δικτύων Υψηλής Ταχύτητας (‡) • Επικοινωνιών Πολυμέσων και Τεχνολογίας Παγκόσμιου Ιστού (‡) • Επικοινωνιών Πολυμέσων και Τεχνολογιών Παγκόσμιου Ιστού (*) • Ηλεκτρονικής • Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων • Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών (*) • Προδιαγραφής Πρωτοκόλλων (*) • Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων (‡) • Τεχνολογίας ΠολυμέσωνΤηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ισχύος
Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών ΙσχύοςΣυστημάτων Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών (*) • Συστημάτων Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΥποδειγμάτων Ενέργειας-Οικονομίας-Περιβάλλοντος (*) • Υψηλών Τάσεων (*) • Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων • Φωτοτεχνίας (*)
Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων
Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (‡) • Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοίκησης

(*): Μη Θεσμοθετημένο Εργαστήριο • (‡): Ερευνητική Ομάδα