Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 28/02/2017, ώρα 10:00 πμ.

Δημοσιεύθηκε 21/02/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ Την Τρίτη 28/02/2017 ώρα 10:00 π.μ. (Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Προς: Όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής ΗM&ΜΥ.

Εκπρ. Ε.ΔΙ.Π.: Δ. Πανόπουλος, Εκπρ. ΕΤΕΠ: Γ. Κατσαρός

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Μετάκληση του Καθηγητή κ. Χρήστου Δουληγέρη από τη Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Σχολή ΗΜΜΥ (ορισμός Τριμελούς Επιτροπής), αίτηση με αριθ. πρωτ. 5889/13-05-2016.
 3. Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (εξέλιξη του Επικ. Καθηγητή κ. Δ. Φωτάκη).
 4. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την επιλογή έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80) για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρικές Μηχανές Ι» 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017.
 5. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για επιλογή έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80) για τη διδασκαλία του μαθήματος «Συστήματα Μικροϋπολογιστών» 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017.
 6. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την επιλογή έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80) για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων» 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017.
 7. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την επιλογή έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80) για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων» 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017.
 8. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για ένταξη της κ. Μ. Φλουρή υπαλλήλου ΙΔΑΧ στην κατηγορία του κλάδου ΕΔΙΠ.
 9. Αίτηση του ερευνητή κ. Γ. Σταματάκου για την ετήσια ανανέωση της θέσης του Επισκέπτη Καθηγητή στη ΣΗΜΜΥ.
 10. Προπτυχιακά Θέματα.
 11. Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ ακαδ. έτους 2016-2017.
 12. Μεταπτυχιακά Θέματα.
 13. Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 14. Οικονομικά Θέματα.
 15. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση ΓΣ (PDF)