Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών της I.A.E.S.T.E.

Δημοσιεύθηκε 08/12/2021

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών της I.A.E.S.T.E για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πρακτική άσκηση στο εξωτερικό), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στη δ/νση: iaeste@central.ntua.gr από 22 Νοεμβρίου 2021 έως 24 Δεκεμβρίου 2021.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησής σας είναι:

  • Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (μπορείτε να την προμηθευθείτε από τις Γενικές Ανακοινώσεις του Ιδρύματος).
  • Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία σπουδών (αιτήσεις που δε συνοδεύονται από αναλυτική βαθμολογία ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές).

ΑΙΤΗΣΗ