Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 21/12/2021, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 15/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 21/12/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (Ν. 4452/2017, άρθρο 31, Παρ. 1).
 4. Μεταπτυχιακά θέματα.
 5. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό έργο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
 7. Έγκριση Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 8. Ανανεώσεις Υποτροφιών ΕΛΚΕ
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας ίδρυσης ξενόγλωσσου Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Technological & Management Advances on Intelligent Transportation Electrification Systems" (απόδοση στην Ελληνική: "Σύγχρονες Τεχνολογίες & Διαχείριση Ευφυών Εξηλεκτρισμένων Συστημάτων Μεταφορών") του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, ΔΠΘ σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ.
 10. Αίτηση μετάταξης του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χριστόδουλου Φραγκουδάκη από τη Σχολή ΗΜΜΥ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 11. Αίτηση μετάταξης του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μάρκου Καραμπάτση από τη Σχολή ΗΜΜΥ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Θ. Σπυράτου για την παροχή υπηρεσιών ως εκπαιδευτής στο ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων στο μάθημα «Επικοινωνίες Δεδομένων», δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως και διάρκειας έξι (6) μηνών.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γ. Αλεξανδρίδη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης» (18 ώρες) ως διδάσκοντας ΠΔ 407/80 του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022, από 25/11/2021 έως και 11/02/2022.
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Κιμουλάκη για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως του μαθήματος «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι (Εργαστήριο)» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 15. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Ηλία για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕ με αριθμό 62394100 και με τίτλο «Ηλεκτρικές δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ατρωσίας ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού» από 01/02/2022 έως 07/04/2023.
 16. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΤΕΠ κ. Γ. Παντερή για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕ με αριθμό 62394100 και με τίτλο «Ηλεκτρικές δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ατρωσίας ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού» από 01/02/2022 έως 07/04/2023.
 17. Οικονομικά Θέματα.
 18. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση