Χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου». Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Δημοσιεύθηκε 20/12/2021

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το British Council Ελλάδας, με τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, υλοποιούν για τo ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας, ήτοι τεσσάρων (4) εβδομάδων (έκαστη υποτροφία), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αρχίζει την Πέμπτη 16/12/2021 και λήγει την Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.