Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 22/2/2022, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 16/02/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 22/02/2022, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Επικύρωση με την κατηγορία πληγέντων από τις πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
 4. Ενστάσεις μετεγγραφών στη Σχολή ΗΜΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 5. Κατακτήτριες εξετάσεις ΑΕΙ -ΤΕΙ, Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος και Διαβιβάσεων και άλλων Υπουργείων ακαδ. έτους 2021-2022.
 6. Τροποποίηση αναθέσεων διδασκαλίας προπτυχιακών μαθημάτων για το ακ. έτος 2021-2022.
 7. Τροποποίηση αναθέσεων διδασκαλίας μεταπτυχιακών μαθημάτων για το ακ. έτος 2021-2022.
 8. Έγκριση αιτήσεων εισερχομένων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022.
 9. Μεταπτυχιακά θέματα.
 10. Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 11. Εγκρίσεις εκπαιδευτικών έργων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ» για ΥΔ της ΣΗΜΜΥ.
 12. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα».
 13. Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια και στην ΑΣΠΑΙΤΕ για το έτος 2022.
 14. Ανανεώσεις διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 15. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα» του Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής (εξέλιξη κ. Ι. Ρουσσάκη).
 16. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (εξέλιξη κ. Α. Αντωνόπουλου).
 17. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες τεχνικές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος. (εξέλιξη κ. Π. Γεωργιλάκη).
 18. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (εξέλιξη κ. Δ. Φωτάκη).
 19. Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων (εξέλιξη κ. Ι. Γκόνου).
 20. Ορισμός εκπροσώπων στην Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) ΕΜΠ.
 21. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γ. Αλεξανδρίδη για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Προγραμματισμός Υπολογιστών» (1 ώρα/εβδομάδα) και «Ανάκτηση Πληροφοριών και Γνώσης» (2 ώρες/εβδομάδα) ως διδάσκοντας ΠΔ 407/80 του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022, από 14/02/2022 έως και 31/05/2022.
 22. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Π. Ζάννη για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ με κωδικό 620/80700 και τίτλο «Μελέτες διαχείρισης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εταιριών» διάρκειας από 01/01/2022 έως 31/12/2025.
 23. Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γ. Κυριακόπουλου διάρκειας εννέα (9) μηνών, από 01/01/2022 έως 30/09/2022, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό -ερευνητικό έργο με ΑΕΙ εσωτερικού και με φορέα εξωτερικού.
 24. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μ. Φλουρή για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» με κωδικό 65/222 για το διάστημα 14/02/2022 έως 30/04/2022.
 25. Οικονομικά Θέματα.
 26. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση