Πρόγραμμα υποτροφιών της φλαμανδικής κυβέρνησης του Βελγίου

Δημοσιεύθηκε 23/02/2022

Διά του παρόντος ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών «Master Mind Scholarships Fellowship Programme» του Πανεπιστημίου Vrije Universiteit Brussel.
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022 ( και ώρα 17:00, τοπική Βρυξελλών ).

Περαιτέρω πληροφορίες, οδηγίες και αιτήσεις στους συνδέσμους που αναγράφονται θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.