Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας 8ο εξ. ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 23/02/2022

Για πρακτικούς λόγους το μάθημα διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με τη Σχολή ΝΜΜ και η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 στις 08:45-10:30 στην αίθουσα Δ102 της Σχολής ΝΜΜ

Το μάθημα προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης απαλλακτικής εργασίας με την προϋπόθεση της παρακολούθησης των διαλέξεων και της συνεννόησης σας με τους διδάσκοντες (δείτε προηγούμενη σχετική ανακοίνωση)

οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/ριες για το μάθημα παρακαλούνται να εγγραφούν ως χρήστες/συμμετέχοντες στο Helios

η ομάδα διδασκόντων/ουσών