Χορήγηση των Βραβείων «Χ. Χρυσοβέργη» & «Ι. Κονδούλη» έτους 2021

Δημοσιεύθηκε 24/03/2022

Σύμφωνα με την απόφαση της 3ης/2022 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (16.03.2022), χορηγούνται τα Βραβεία «Χ. Χρυσοβέργη» & «Ι. Κονδούλη» έτους 2021.

Το βραβείο «Χ. Χρυσοβέργη» χορηγείται στον φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, κάθε Σχολής με τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος από όλους τους διπλωματούχους της Σχολής του, ενώ το «Ι. Κονδούλη» στον φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, με τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, μεταξύ των διπλωματούχων όλων των Σχολών του ΕΜΠ.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 31.03.2022.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.