Χορήγηση του «Βραβείου Στέργιου Αγγελίδη – Λάμπη Ντόλκα» ακαδ. έτους 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 31/03/2022

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκηρύσσει το «Βραβείο Στέργιου Αγγελίδη - Λάμπη Ντόλκα», με ποσό διάθεσης ύψους 1.000 €,το οποίο θα χορηγηθεί στον πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2022.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εάν δύο φοιτητές πληρούν τους όρους του βραβείου θα ισομοιράζονται το ποσό του, ενώ εάν οι ισοβαθμούντες υπερβαίνουν τους δύο, θα γίνεται κλήρωση από την οποία θα προκύπτουν οι δύο βραβευθέντες. Η κλήρωση θα γίνεται παρουσία τριμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, τον Προϊστάμενο της Γραμματείας της εν λόγω Σχολής και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας. Έπαινο ωστόσο θα λαμβάνουν όλοι ισοβαθμούντες, είτε πάρουν το χρηματικό ποσό του βραβείου είτε όχι.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία της Σχολής τα στοιχεία του φοιτητή ή της φοιτήτριας που πληροί τους όρους του βραβείου, θα εισηγηθεί τον δικαιούχο στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η τελική έγκριση του προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. προς βράβευση πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.