Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μ.Τρίτη 19/04/2022, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 13/04/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Τη Μ. Τρίτη 19/04/2022, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 4. Κατάταξη και χρέωση μαθημάτων στους επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακ. Έτους 2021-2022.
 5. Έγκριση αιτήσεων φοιτητών ΣΗΜΜΥ για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022.
 6. Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2021-2022.
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Ανανέωση Υποτροφίας ΕΛΚΕ.
 9. Αποτελέσματα Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 10. Ορισμός εκπροσώπων στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ της Σχολής «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη (Translational Engineering in Health and Medicine)».
 11. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΤΕΠ κ. Γ. Παντερή.
 12. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΤΕΠ κ. Χ. Καρελιόπουλου.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Θ. Σπυράτου για την παροχή εργαστηριακού εκπαιδευτικού έργου στο ΔΙΕΚ Κηφισιάς στο μάθημα «Επικοινωνίες Δεδομένων» διάρκειας έξι (6) μηνών (εξάμηνο 2021Β - 05/10/2021 έως 16/02/2022).
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Θ. Σπυράτου για την παροχή εργαστηριακού εκπαιδευτικού έργου στο ΔΙΕΚ Κηφισιάς στα μαθήματα «Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές Μετρήσεις» και «Τηλεπικοινωνίες» διάρκειας έξι (6) μηνών (εξάμηνο 2022Α – 16/02/2022 έως 30/06/2022).
 15. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως του μαθήματος «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ» στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 16. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χ. Φραγκουδάκη για τη συμμετοχή του στο έργο με τίτλο «Impetus: Dynamic Information Management Approach for the Implementation of Climate Resilient Adaptation Packages in European Regions» με κωδικό ΕΛΚΕ 63/241700 από την 01/04/2022 έως και τις 30/09/2025.
 17. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Β. Κονταργύρη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πλοίων & Λιμένων» για τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ, έτους 2021-2022 για το διάστημα 05/04/2022 έως 08/07/2022.
 18. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Α. Δημητρίου για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και υποστήριξη της μετρητικής πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ» με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 61123100 από την 01/04/2022 έως και τις 31/10/2023.
 19. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Τζούβελη για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Social and Emotional Responses to Pandemic Covid-19 – SERP-19» του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου από την 08/03/2022 έως και τις 07/06/2023.
 20. Οικονομικά Θέματα.
 21. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση