Πιστοποιητικό Integrated Master

Δημοσιεύθηκε 18/05/2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση Πιστοποιητικού Integrated Master μπορούν να ενημερωθούν πλέον σχετικά στην ακόλουθη διαδρομή:

www.ntua.gr → ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ → Οργάνωση & Διοίκηση → ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ → Διεύθυνση Σπουδών → Ανακοινώσεις

ή/και στην ιστοσελίδα:

http://dsp.ntua.gr/new