Χορήγηση του Βραβείου «Χρήστου Παπακυριακόπουλου» ακαδ. έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 03/06/2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε στην 10η/2022 Συνεδρίασή του (30.05.2022) να χορηγηθεί το βραβείο στη Μνήμη του Καθηγητή Χρήστου Παπακυριακόπουλου για το ακαδ. έτος 2020-2021 στους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών του Ε.Μ.Π., σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Μαθηματικών (συνεδρίαση 11.04.2022) της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 10.06.2022.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.