Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Πέμπτη 16/6/2022, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 09/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Πέμπτη 16/06/2022, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Έγκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023.
 4. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 7. Προκήρυξη νέου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη (Translational Engineering in Health and Medicine)» για το ακαδ. έτος 2022-2023.
 8. Προκήρυξη μιας νέας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής (απόφαση της 15ης/2021 συνεδρίασης Συγκλήτου 28/12/2021).
 9. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΤΕΠ κ. Χ. Καρελιόπουλου.
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κοιλανιώτη Ειρήνη για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «EUROCARDIA: Assessment and Improvement of Socioemotional Competencies of Students Powered by a Smart Digital Toolkit and Targeted Educational Activities Applied on Physical and Online Classrooms» με (κωδικό ΕΛΚΕ 63243000, Project Code: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806) για το διάστημα 10/03/2022 έως 01/12/2024.
 11. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κυριακόπουλου Γρηγόρη για την επίβλεψη εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γραμματικού Μαρίας για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Supporting success for all – Universal Design Principles in Digital Learning for students with disabilities» (κωδικός ΕΛΚΕ 63240500) από 14/05/2021 έως 28/02/2023.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γραμματικού Μαρίας για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Συγχρονισμένο Ψηφιακό Πολυμεσικό Υλικό στην Εκπαίδευση» (κωδικός ΕΛΚΕ 95020700) από 15/09/2021 έως 17/12/2025.
 14. Οικονομικά Θέματα.
 15. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση