Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 28/6/2022, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 21/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 28/06/2022, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 4. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων – Εγκρίσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων και Σημειώσεων Προπτυχιακών Σπουδών για το ακ. έτος 2022-2023. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων σε Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής.
 5. Έγκριση αιτήσεων εισερχομένων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το ακαδ. έτος 2022-2023.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Προκήρυξη ΥΔ ακαδ. έτους 2022-2023.
 8. Εγκρίσεις εκπαιδευτικών έργων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ» για ΥΔ της ΣΗΜΜΥ.
 9. Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Διδακτορικών) Σπουδών – Αναθέσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων ακαδ. έτους 2022-2023.
 10. Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών – Αναθέσεις μαθημάτων – Ορισμός εκπροσώπων των ΔΠΜΣ της Σχολής.
 11. Αναθέσεις μαθημάτων – Ορισμός εκπροσώπων στα ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή.
 12. Έγκριση πρόσληψης και αποζημίωσης μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΜΠ για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του Ε.Μ.Π. για την επικουρία των μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025.
 13. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων» του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων (εξέλιξη κ. Ι. Γκόνου).
 14. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. N. Χατζηαργυρίου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 15. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Π. Κάπρου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 16. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Κ. Παπαοδυσσεύ (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 17. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Κ. Δέρβου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 18. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Μωραΐτη για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΚΠΑ με τίτλο «Σχεδιασμός ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου και μελετών ραδιοκάλυψης για τη διασύνδεση κτιρίων του Δήμου Αθηναίων» (κωδικό ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ 18807) για το διάστημα 01/06/2022 έως 22/07/2022.
 19. Οικονομικά Θέματα.
 20. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση