Νέο μάθημα “Μηχανική Μάθηση” και σχετικές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών

Δημοσιεύθηκε 22/09/2022

Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εισάγεται στο 7ο εξάμηνο νέο μάθημα με τίτλο «Μηχανική Μάθηση».

Ταυτόχρονα δημιουργείται μια ομάδα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων στον κορμό, από τα οποία οι σπουδαστές θα επιλέγουν το ένα:

  • Θεωρία Δικτύων (6ο εξάμηνο)
  • Μηχανική Μάθηση (7ο εξάμηνο)

Το νέο μάθημα θα αρχίσει να διδάσκεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι σπουδαστές που πρόκειται να εγγραφούν τον Οκτώβριο του 2022 στο 7ο εξάμηνο (ή σε μεγαλύτερο) διατηρούν την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος «Θεωρία Δικτύων» (την οποία είχαν ήδη από το παρελθόν 6ο εξάμηνο). Οι σπουδαστές αυτοί θα μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Μηχανική Μάθηση» ως ελεύθερο μάθημα.

Οι νεότεροι σπουδαστές, δηλαδή όσοι τον Οκτώβριο του 2022 πρόκειται να εγγραφούν στο 5ο εξάμηνο, θα επιλέγουν ένα μάθημα από την ομάδα των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών του 6ου και του 7ου εξαμήνου, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Επιπλέον, η εισαγωγή του νέου μαθήματος επιφέρει αλλαγές σε μαθήματα των ροών Υ, Λ και Σ, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

I. Επικαιροποίηση μαθημάτων ροών Υ & Λ

Νευρωνικά Δίκτυα και Ευφυή Υπολογιστικά Συστήματα (ροή Υ)

Το μάθημα «Νευρωνικά Δίκτυα και Ευφυή Υπολογιστικά Συστήματα» μετονομάζεται σε «Νευρωνικά Δίκτυα και Βαθιά Μάθηση» και μεταφέρεται στο 8ο εξάμηνο με επικαιροποιημένη ύλη.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το μάθημα θα διδαχθεί δύο φορές:

  • Στο χειμερινό εξάμηνο (9ο) με την παλαιά μορφή/ύλη (για τελευταία φορά) για τους σπουδαστές οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2022 πρόκειται να εγγραφούν στο 9ο εξάμηνο
  • Στο εαρινό εξάμηνο (8ο) με τη νέα μορφή/ύλη για τους σπουδαστές οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2022 πρόκειται να εγγραφούν στο 7ο εξάμηνο.

Τεχνητή Νοημοσύνη (ροή Λ)

Το μάθημα μεταφέρεται στο 6ο εξάμηνο με επικαιροποιημένη ύλη.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το μάθημα θα διδαχθεί μόνο στο εαρινό (6ο) εξάμηνο με τη νέα μορφή. Οι σπουδαστές που πρόκειται να εγγραφούν τον Οκτώβριο του 2022 στο 7ο εξάμηνο (ή σε μεγαλύτερο) θα μπορούν να το παρακολουθήσουν στο 8ο εξάμηνο.

Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης (ροή Λ)

Το μάθημα «Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης» μετονομάζεται σε «Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης» και μεταφέρεται στο 9ο εξάμηνο με επικαιροποιημένη ύλη.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Θα εξεταστεί με την παλιά μορφή στην εαρινή εξεταστική περίοδο, για όσους το έχουν παρακολουθήσει και το οφείλουν. Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το μάθημα θα διδάσκεται και θα εξετάζεται με τη νέα μορφή.

II. Επικαιροποίηση μαθημάτων ροής Σ

Όραση Υπολογιστών (ροή Σ)

Το μάθημα παραμένει στο 8ο εξάμηνο με επικαιροποιημένη ύλη.

Αναγνώριση Προτύπων (ροή Σ)

Το μάθημα παραμένει στο 9ο εξάμηνο με επικαιροποιημένη ύλη.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το μάθημα «Αναγνώριση Προτύπων» θα διδαχθεί με την παλιά ύλη και από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα διδάσκεται με τη νέα ύλη.

Νευρο-ασαφής Έλεγχος και Εφαρμογές (ροή Σ)

Το μάθημα παραμένει στο 9ο εξάμηνο με επικαιροποιημένη ύλη.