Ανακοίνωση Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 2017

Δημοσιεύθηκε 31/05/2017

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), για τους φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) για το έτος 2017.

Το Πρόγραμμα ΠΑ αφορά τους φοιτητές του 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών,ενώ η χρονική διάρκεια για κάθε Π.Α. είναι δύο(2) μήνες και θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως και τις 31 Οκτωβρίου 2017.

Στο διάστημα υλοποιήσης της ΠΑ οι φοιτητές δε θα πρέπει να έχουν γίνει διπλωματούχοι.

Οι φοιτητές, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) στο συγκεκριμένο διάστημα του 2017, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην ΠΑ 2017 ηλεκτρονικά από 1/6/2017 έως και 15/6/2017.Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται υποχρεωτικά μέσω του υπερσυνδέσμου http://praktiki.ece.ntua.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central, οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών).