Εξεταστική Ιουνίου 2017

Δημοσιεύθηκε 12/06/2017

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου που εξετάζονται στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου αφορούν μόνο τους φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση (12ο εξάμηνο και άνω, σύμφωνα με τον Ν.4452/2017, άρθρο 31, παρ. 1).