Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη χορήγηση της «Παπασταυριδείου Υποτροφίας» έτους 2016

Δημοσιεύθηκε 18/09/2017

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Σε εκτέλεση της Δωρεάς του Αριστοτέλη Παπασταύρου

ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗΝ «ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ» ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

Α. Για τη χορήγηση επί πέντε έτη σε φοιτητή/τρια (με έναρξη την εισαγωγή του στο ΕΜΠ έως το τέλος των σπουδών του) ο/η οποίος/α:

 1. Έχει γεννηθεί στην Κοινότητα Τερψιθέας Ναυπακτίας
 2. Έχει αποφοιτήσει από το εκεί Δημοτικό Σχολείο
 3. Εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά εισαγωγής
 4. Συγκεντρώνει κάθε χρόνο Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 6.00
 5. Είναι οικονομικά αδύνατος
 6. Έχει ακέραιο χαρακτήρα
 7. Είναι Ελληνικής καταγωγής

Β. Για τη χορήγηση ενός έτους σε φοιτητή/τρια (για την εισαγωγή του στο ΕΜΠ) o/η οποίος/α:

 1. Έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα, αλλά δεν αποφοίτησε από το εκεί κρατικό σχολείο, λόγω του ότι οι γονείς του για αναπόφευκτους λόγους, μετά την γέννησή του μετακόμισαν σε άλλη πόλη της Ελλάδας και
 • Εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά επιτυχίας
 • Είναι οικονομικά αδύνατος
 • Έχει ακέραιο χαρακτήρα
 • Είναι Ελληνικής καταγωγής

Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος/α της περίπτωσης Β.1. τότε

2. Ο φοιτητής/τρια που κατάγεται είτε από γονείς είτε από παππούδες από την Τερψιθέα και :

 • Εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά επιτυχίας
 • Είναι οικονομικά αδύνατος
 • Έχει ακέραιο χαρακτήρα
 • Είναι Ελληνικής καταγωγής

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500,00€.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 14.11.2017.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του / της δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη:

Δ/νση Μέριμνας, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ε.Μ.Π.

Θωμαϊδειο Κτίριο – Πολυτεχνειούπολη – Ζωγράφου,

Τηλ. 2107721951, 2107721927.

συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2015
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, φορολογικού έτους 2015 (εάν υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Δημοτικού για την περίπτωση Α
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠ
 • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

​​​​​​​ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ