Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη χορήγηση του Βραβείου στη Μνήμη του Καθηγητή «Πάρι Κανελλάκη» για τα ακαδ. έτη 2016-2017 και 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 18/09/2017

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί το βραβείο

στη Μνήμη του Καθηγητή «Πάρι Κανελλάκη»

στον φοιτητή/τρια της Σχολής ΗΜΜΥ, με κατεύθυνση Πληροφορικής που θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο Μ.Ο. βαθμολογίας στα μαθήματα των εξαμήνων 5ου, 6ου, 7ου και 8ου.

Συγκεκριμένα, δίνεται ένα βραβείο στο/στη φοιτητή/τρια που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο Μ.Ο. Βαθμολογίας στα μαθήματα των εξαμήνων 5ο-6ο έτους 2016-2017 & 7ο-8ο έτους 2017-2018.

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 1.500€ (μεικτά).

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών τα στοιχεία του φοιτητή που πληροί τους όρους του βραβείου, θα εισηγηθεί τον δικαιούχο στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η τελική έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το Ε.Μ.Π. βραβευθέντος πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ