Έγγραφές χειμερινών εξαμήνων 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 27/09/2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των εξαμήνων (πλην του 1ου) ότι οι εγγραφές χειμερινών εξαμήνων θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 2/10/2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20/10/2017. Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν τα μαθήματα τους εγκαίρως, καθώς λόγω τεχνικών περιορισμών δεν θα μπορεί να ανοίξει ξανά το σύστημα μετά το πέρας της προθεσμίας. Για την ομαλή διεξαγωγή του εξαμήνου θα πρέπει να καταχωρηθούν οι δηλώσεις των φοιτητών πολύ νωρίς.

Υπενθυμίζουμε ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η δήλωση και να καταχωρηθεί στο σύστημα, θα πρέπει αφού δηλωθούν τα μαθήματα να γίνει και η τελική υποβολή της πατώντας το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» που εμφανίζεται στη φόρμα δήλωσης.