Ανακοίνωση του Εργαστηρίου Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακών Συστημάτων

Δημοσιεύθηκε 02/10/2017

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές στην ενημέρωση για τις ερευνητικές εργασίες και τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών του εργαστηρίου Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακών Συστημάτων την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, 14:00 -15:20

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το εργαστήριο είναι :

- Internet of Things

- Computational Neuroscience

- Cloud Computing

- Reconfigurable Computing

- Space Data Processing for Robotic navigation

Σελίδα του event: https://goo.gl/eWXHh3