Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση επί πληρωμή στο συμβούλιο της Ε.Ε

Δημοσιεύθηκε 04/10/2017

Θέμα: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων για πρακτική traineeships) στο Συμβούλιο της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Α.Π. 6216/15-9-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Συμβούλιο της Ε.Ε.
προκηρύσσει θέσεις για πρακτική άσκηση επί πληρωμή (paid traineeships) 120 νέων
Ευρωπαίων πολιτών.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη, καθώς και η αίτηση, μπορούν να
αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://europa.eu/!hR88vR

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν
ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 16-10-2017.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Προκήρυξη