Βραβεία Μετρολογίας

Δημοσιεύθηκε 04/10/2017

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ανακοινώνουν τη συν-διοργάνωση του 7ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας (http://metrologia2018.ece.ntua.gr), το οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Μαΐου 2018 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί, όπως και οι προηγούμενες διοργανώσεις του, να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμου προβληματισμού όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της μετρολογίας στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθμιση των εθνικών εργαστηριακών και μετρολογικών υποδομών. H θεματολογία του 7ου Συνεδρίου θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και ανακοινώσεις (posters). Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μετρήσεων.

Η Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab), προσβλέποντας στην υποστήριξη και ανάδειξη της επιστημονικής δραστηριότητας στον τομέα της μετρολογίας, έχει καθιερώσει την απονομή Βραβείων Μετρολογίας. Τα βραβεία θα απονεμηθούν για τρίτη φορά σε νέους ερευνητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη Διδακτορική τους Διατριβή τα τελευταία χρόνια. Οι προϋποθέσεις για να είναι αποδεκτή μια υποψηφιότητα είναι οι παρακάτω:

  • Η Διδακτορική Διατριβή να έχει υποστηριχθεί επιτυχώς μέσα στην τελευταία τριετία (για την παρούσα 3η προκήρυξη από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2018).
  • Το θέμα της Διατριβής να παρουσιάζει μετρολογικό ενδιαφέρον, εν μέρει ή στο σύνολό του, σε οποιαδήποτε περιοχή (αισθητήρες, μέθοδοι μέτρησης, στατιστικά μετρολογίας, εκτίμηση αβεβαιοτήτων κ.α.).
  • Να μην υπάρχει προφανής σχέση με κάποιο μέλος της ΕΕ ή της Διοικούσας Επιτροπής της HellasLab (π.χ. στενή συγγενική σχέση ή επίβλεψη της Διατριβής).

Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα αναλάβει η ΕΕ με τη βοήθεια, εάν απαιτηθεί, εξωτερικών επιστημόνων. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα αφορούν στο βαθμό συνάφειας με θέματα μετρολογικού ενδιαφέροντος και στην επιστημονική αξία της έρευνας που διεξήχθη.

Τα βραβεία θα συνοδεύονται από συμβολικό χρηματικό ποσό και ταξινομούνται ως ακολούθως:

  • Ποσό 1.000€ για το 1ο βραβείο.
  • Ποσό 500€ για το 2ο βραβείο.
  • Ποσό 250€ για το 3ο βραβείο.

Παράλληλα οι ερευνητές που θα βραβευτούν θα τιμηθούν στο επόμενο Εθνικό Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας (Μάιος 2018) , όπου και θα κληθούν να παρουσιάσουν την εργασία τους.

Οι υποψηφιότητες, για την παρούσα προκήρυξη, πρέπει να κατατεθούν μέχρι 31 Μαρτίου 2018, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hellaslab.gr, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφιου και απαραιτήτως τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του.
  • Το πλήρες κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής (σε αρχείο pdf)
  • Λίστα με τις δημοσιεύσεις, που ενδεχομένως έχουν προκύψει από τη σχετική ερευνητική εργασία.
  • Βεβαίωση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού φορέα για την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.