Κατάταξη Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. στη Σ.Η.Μ.Μ.Υ.

Δημοσιεύθηκε 06/10/2017

Η κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. στη Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Στο έγγραφο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Προκήρυξη