Επισκέψεις μαθητών και σπουδαστών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Δημοσιεύθηκε 12/10/2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα», οι Διευθύνσεις Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων και Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΛΣΤΑΤ αναλαμβάνουν την ενημέρωση μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστών της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το έργο της ΕΛΣΤΑΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες : Ενημερωτικό_έγγραφο_ΕΛΣΤΑΤ

Ιστοσελίδα ΕΛΣΤΑΤ: www.statistics.gr