Πρόγραμμα υποδοχής πρωτοετών σπουδαστών ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 24/10/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΗΜΜΥ

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017, Αίθουσα Τελετών, Κτήριο Διοίκησης

11.00-11.15 Καλωσόρισμα από τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Νεκτάριο Κοζύρη.

11.15-11.30 Σύντομη παρουσίαση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής από την Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Νικήτα, συντονίστρια της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών.

11.30-11.45 Σύντομη παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής από τον υπεύθυνο της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή Ηλία Γλύτση.

11.45-12.30 Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές της Σχολής.

12.30-13.00 Παρουσίαση βραβευμένων ερευνητικών εργασιών νέων ερευνητών ΣΗΜΜΥ.

13.00-13.15 Παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ.

Στο χώρο έξω από την αίθουσα τελετών:

13.15-14.30 Παρουσιάσεις επιλεγμένων ερευνητικών θεμάτων από τελειόφοιτους, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της Σχολής. Ενημέρωση των νέων φοιτητών από υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής και από εκπροσώπους φοιτητικών συνδέσμων (IEEE, EESTEC, Job Fair, ΕΛΛΑΚ κ.λπ.). Ενημέρωση των νέων φοιτητών για το Γυμναστήριο, το Μουσικό τμήμα και άλλες δραστηριότητες στο ΕΜΠ.

Δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα για το Α’ έτος για το διάστημα 10.45-14.30.