Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 31/10/2017, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 24/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 31/10/2017 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Επικύρωση πινάκων εισαγομένων στη Σχολή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακαδ. έτος 2017-2018.
 3. Επικύρωση πινάκων μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακαδ. έτος 2017-2018.
 4. Έγκριση εγγραφών της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών–αλλογενών αποφοίτων λυκείων Κρατών-Μελών της Ε.Έ. και Κρατών-Μελών εκτός Ε.Έ. για το ακαδ. έτος 2017-2018.
 5. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνητή Νοημοσύνη» του 7ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018.
 6. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» του 7ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018.
 7. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία Λογισμικού» του 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018.
 8. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΔΙΠ κ. Σοφίας Καπελλάκη.
 9. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΔΙΠ κ. Βασιλικής Κονταργύρη.
 10. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γρηγορίου Κυριακόπουλου.
 11. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΔΙΠ κ. Πέτρου Ποτίκα.
 12. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Αργύρη Σολδάτου.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή της κ. Ουρανίας Πετροπούλου μέλους ΕΔΙΠ στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη» για συνολικά οκτώ (8) ώρες για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018.
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή της κ. Ουρανίας Πετροπούλου μέλους ΕΔΙΠ στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, κάθε Τετάρτη 17:00-20:30, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018.
 15. Οικονομικά θέματα.
 16. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση