Εγγραφή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το Ακ.Έτος 2017-2018.

Δημοσιεύθηκε 01/11/2017

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 31/10/2017) ενέκρινε την εγγραφή 11 ατόμων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακ. έτος 2017-2018. Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους από 03/11/2017 έως 10/11/2017 Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  2. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης (αφορά όσους είχαν δώσει Πανελλαδικές και είχαν περάσει σε άλλη Σχολή).