Ανακοίνωση Μετεγγραφών Ακ. Έτους 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 14/11/2017

Οι δικαιούχοι μετεγγραφών για το Ακ. Έτος 2017-2018 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής το διάστημα από 15/11/2017 έως και 24/11/2017, τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην αίτηση τους του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης μαζί με το εκκαθαριστικό 2016, θα προσκομίσουν και το Ε1 2016. Κατά την προσέλευση τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο ή εξουσιοδότηση εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από άλλο πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Μετεγγραφές

Οδηγίες