Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΤΕΠ Της ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 20/11/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4485/04-08-2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και στην ΥΑ 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/15.09.2017 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ.Β΄) προκηρύσσονται, με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Νεκτάριου Κοζύρη, εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στα παρακάτω συλλογικά όργανα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:

  1. Για την Κοσμητεία της Σχολής (για διετή θητεία, ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος).
  2. Για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (για διετή θητεία, ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος).
  3. Για τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων της Σχολής (για ετήσια θητεία, ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην εφορευτική επιτροπή δια της Γραμματείας της Σχολής, από σήμερα 20/11/2017 έως και τις 27/11/2017 με αίτησή τους προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, επιστολικά ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: secreta@ece.ntua.gr.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από την Εφορευτική Επιτροπή που θα οριστεί για τη διενέργεια των εκλογών και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής, αποτελούμενη από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι εκπρόσωποι στα συλλογικά όργανα εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοροφία μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από την εφορευτική επιτροπή σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Προκήρυξη