Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Πέμπτη 30/11/2017, ώρα 09:30 π.μ

Δημοσιεύθηκε 23/11/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Πέμπτη 30/11/2017 ώρα 9:30 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των 5 (πέντε) μελών της Κοσμητείας της Σχολής.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση