Ανακήρυξη Υποψηφίων Μελών Κοσμητείας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Δημοσιεύθηκε 23/11/2017

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 16385/15-11-2017 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν για μέλη της Κοσμητείας, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ως εκ τούτου ανακηρύσσονται υποψήφιοι οι:

  1. Ασκούνης Δημήτριος, Καθηγητής
  2. Κλαδάς Αντώνιος, Καθηγητής
  3. Νικήτα Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια
  4. Παγουρτζής Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  5. Παπαοδυσσεύς Κωνσταντίνος, Καθηγητής
  6. Πολιτόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  7. Στάμου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Ανακήρυξη υποψηφίων