Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων Ακαδημαϊκού Έτους 2017/2018 - Εγγραφές νέων Υ. Δ.

Δημοσιεύθηκε 28/11/2017

Στη συνημμένη ανακοίνωση θα βρείτε το συμπληρωματικό κατάλογο των Υποψηφίων Διδακτόρων του ακαδημαϊκού έτους 2017/2018 και πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα.

Ανακοίνωση