Τρόπος διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

Δημοσιεύθηκε 01/12/2017

Στη συνημμένη ανακοίνωση θα βρείτε τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.

Ανακοίνωση