Μετεγγραφές Ακ.Έτους 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 19/12/2017

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 19/12/2017) ενέκρινε την εγγραφή 38 φοιτητών με βάση τις καταστάσεις που εστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Καλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους από 20/12/2017 έως 22/12/2017 και ώρες 11:00 με 13:00 καθημερινά με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης
  4. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  5. Μία (1) φωτογραφία

Ονομαστικός κατάλογος μετεγγραφών ακ. έτους 2017-2018 (εδώ)