Επικύρωση Ενστάσεων Μετεγγραφών Ακ. Έτους 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 17/01/2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 16/01/2018) ενέκρινε την εγγραφή 20 φοιτητών με βάση την κατάσταση ενστάσεων που εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και απέρριψε 3 αιτήσεις φοιτητών. Καλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η ένσταση μετεγγραφής τους να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους από 19/01/2018 έως 24/01/2018, Δευτέρα –Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
  4. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  5. Μία φωτογραφία

Ονομαστικός Κατάλογος Ενστάσεων Μετεγγραφών 2017-18