Υποτροφίες για Διδακτορικούς Φοιτητές από το "ΚΟΙΟΣ" του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 22/01/2018

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2018 για την παραχώρηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Κέντρου Αριστείας στα ελληνικά : ΚΟΙΟΣ_Υποτροφίες ή στα αγγλικά: KIOS_Scholarships