Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 09/02/2018

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων που πρόκειται να μετακινηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ για σπουδές (μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ) είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018, για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2018 και για πρακτική (μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ) η 20η Απριλίου 2018.

Έντυπο υλικό μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΜΠ: http://erasmus.ntua.gr, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε και για πληροφορίες, ώρες 09:00-12:00 στη Δ/νση Σπουδών, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, κ. Σ. Πιτσικάλη, τηλ. 210 7724056.