Ο Νικόλαος Χατζηαργυρίου αναλαμβάνει την Προεδρία του ETIP SNET

Δημοσιεύθηκε 15/02/2018

Στην 8η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλατφόρμας για την Ευρωπαϊκή Τεχνολογία και Καινοτομία των Έξυπνων Δικτύων και την Ενεργειακή Μετάβαση (ETIP - SNET European Technology and Innovation Platform for Smart Networks for the Energy Transition) στις 24 Ιανουαρίου 2018, ο Καθηγητής Νικόλαος Χατζηαργυρίου ανέλαβε την Προεδρία του ETIP SNET έχοντας διαδεχθεί τον κ. Konstantin Staschus, Διευθύνοντα Σύμβουλο Καινοτομίας της ENTSO-E και Πρόεδρο της ETIP SNET από την ίδρυσή της τον Ιούλιο του 2016. Η θητεία του θα είναι 18μηνη και το έργο του θα πλαισιώνουν οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Thierry Le Boucher, Αντιπρόεδρος της EASE (European Association for Storage of Energy), και ο Konstantin Staschus.

Ο Νικόλαος Χατζηαργυρίου, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τον Απρίλιο 2015 και μέλος του Συμβουλίου των Διευθυντών των Ευρωπαίων Διαχειριστών Διανομής (EDSO’s – European Distribution System Operators) επίσης από το 2015. Είναι Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ από το 1984 και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 ερευνητικά προγράμματα, στα περισσότερα σαν επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής. Παράλληλα, είναι μέλος εθνικών επιτροπών (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών, Εξοικονόμηση Ενέργειας της Ενεργειακής Επιτροπής της Ακαδημίας Αθηνών για την Επιστήμη) αλλά και διεθνών (ETP Smart Grids, ETIP SNET, CIGRE, IEEE).

Λίγα λόγια για την ETIP SNET

O ρόλος της ΕΤIP SNET είναι να καθοδηγήσει την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας. Τα συστήματα αυτά, αποτελούν σήμερα τη βάση των εξελίξεων στην τεχνολογία και στην αγορά που θα οδηγήσουν την ενεργειακή μετάβαση με ασφαλείς και οικονομικούς τρόπους σε καθαρές πηγές παραγωγής ενέργειας, στην ενεργοποίηση των καταναλωτών, στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αποθήκευσης, στην ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων και στην αλληλοσύνδεση των δικτύων ηλεκτρισμού με τα δίκτυα φυσικού αερίου, θερμότητας και μεταφορών.

Το 2018, η ETIP SNET θα ολοκληρώσει και θα παρουσιάσει το Όραμά της για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα του 2050. Ο κ. Χατζηαργυρίου, με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, δήλωσε σχετικά: ‘’Στοχεύουμε να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη προοπτική, για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το ενεργειακό σύστημα έως το 2050, για το πώς αυτή η μετάβαση θα αλλάξει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών ως προς την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών τους, αλλά κυρίως για το πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη νέα εποχή. Η ETIP SNET έχει αποδείξει πως με την ευρεία συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων με την ενέργεια φορέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα.’’