Ανακοίνωση Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 2018

Δημοσιεύθηκε 20/02/2018

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), για τους φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) για το έτος 2018.

Το Πρόγραμμα ΠΑ αφορά τους φοιτητές του 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών, ενώ η χρονική διάρκεια για κάθε Π.Α. είναι δύο (2) μήνες και θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως και τις 31 Οκτωβρίου 2018. Στο διάστημα υλοποίησης της ΠΑ οι φοιτητές δε θα πρέπει να έχουν γίνει διπλωματούχοι.

Οι φοιτητές, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) στο συγκεκριμένο διάστημα του 2018, θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» 8ου Εξαμήνου καθώς και να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης ΠΑ «ΠΡΑΞΙΣ» ( http://praktiki.ece.ntua.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central, οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών).

Η επιλογή θέσης Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τις θέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης ΠΑ Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ».( http://atlas.grnet.gr).

Οδηγίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να δείτε εδώ: