Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Πέμπτη 01/03/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 22/02/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Πέμπτη 1/3/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ. Ανανεώσεις Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 5. Ανανεώσεις διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΔ 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018.
 6. Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2017-2018.
 7. Ανανεώσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2017-2018.
 8. Προκήρυξη θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διδασκαλία μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2017-2018.
 9. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες τεχνικές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος.
 10. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες Προγραμματισμού» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 11. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για μονιμοποίηση της Επίκ. Καθηγήτριας κ. Ιωάννας Ρουσσάκη.
 12. Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων (εξέλιξη κ. Ι. Γκόνου).
 13. Αίτηση διακοπής της αναστολής καθηκόντων του Καθηγητή κ. Δ. Τσαμάκη λόγω της απασχόλησής του ως Προέδρου της ΕΕΤΤ για την περίοδο 1/6/2016 έως 8/2/2018.
 14. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και τριών (3) μελών ΕΔΙΠ στο εκλεκτορικό σώμα για εξέλιξη στη βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νεκτάριου Μωραΐτη.
 15. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και τριών (3) μελών ΕΔΙΠ στο εκλεκτορικό σώμα για εξέλιξη στη βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γεώργιου Σιόλα.
 16. Αίτηση χορήγησης ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΔΕΠ Καθηγητή κ. Διονυσίου-Δημητρίου Κουτσούρη από 17/1/2018 έως 30/6/2018. Η εργασία αφορά συμμετοχή στο έργο “HARMONICSS” του προγράμματος HORIZON 2020 μέσω του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 17. Οικονομικά θέματα.
 18. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση