Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 13/3/2018, ώρα 9:30 π.μ.

Δημοσιεύθηκε 06/03/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 13/3/2018 ώρα 9:30 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Εκλογή μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (9:30πμ).
  2. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  3. Προπτυχιακά θέματα.
  4. Μεταπτυχιακά θέματα.
  5. Ορκωμοσίες ΥΔ (11:00πμ).
  6. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Βιοεμπνευσμένου Υπολογισμού» του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών.
  7. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής μιας θέσης ΠΔ/407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διακριτά Μαθηματικά» του 4ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018.
  8. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής μιας θέσης ΠΔ/407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρονική Ισχύος Ι» του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018.
  9. Οικονομικά θέματα.
  10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση