Τεχνικό πρόβλημα στην on-line υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών Υποψηφίων Διδακτόρων

Δημοσιεύθηκε 22/03/2018

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος, η on-line υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικών δεν λειτουργεί προσωρινά.

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως με την αποστολή e-mail στο graduate@ece.ntua.gr