Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 03/04/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 27/03/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 3/4/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Συμπληρωματική κατάσταση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων για τους Αξιωματικούς ΤΣ.
 5. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA)» και ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Σχολής Μηχανολόγων.
 6. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διίδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 7. Κατανομή δυο (2) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού μελών ΔΕΠ για το έτος 2018.
 8. Επιλογή διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διακριτά Μαθηματικά» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018.
 9. Επιλογή διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρονική Ισχύος Ι» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018.
 10. Συμμετοχή των μελών ΕΔΙΠ στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.
 11. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νεκτάριου Μωραΐτη.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικόλαου Κιμουλάκη για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018 στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παρασκευής Τζούβελη για τη συμμετοχή ως ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «Creation of a European e-platform of MENTORing and coaching for promoting migrant women in Science, Technology, Engineering and Mathematics-EUMENTORSTEM» (μέσω του φορέα Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών – ΕΔΕΜ –Ν.Π.Ι.Δ.), διάρκειας 2 ετών (01/01/2018-31-12-2019).
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παναγιώτη Ροβολή για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018 στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
 15. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικολέτας Ηλία από 20/03/2018 έως 31/10/2020, για διεξαγωγή δοκιμών και μετρήσεων ελέγχου ποιότητας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος 62/1023 του ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, με τίτλο «Παροχή πιστοποιημένων ή/και διαπιστευμένων υπηρεσιών δοκιμών και διακριβώσεων από το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων».
 16. Αίτηση του Γεωργίου Σταματάκου για ανανέωση του τίτλου του επισκέπτη καθηγητή (τρίτο έτος).
 17. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για μετάταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ του εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Δημητρίου Καραουλάνη.
 18. Οικονομικά θέματα.
 19. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση