Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών για το Ακ. Έτος 2017 - 2018

Δημοσιεύθηκε 16/04/2018

Οι δικαιούχοι μετεγγραφών με την κατηγορία μετεγγραφών – αδελφών προπτυχιακών φοιτητών για το Ακ. Έτος 2017-2018 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής το διάστημα από 18/04/2018 έως και 25/04/2018, τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην αίτηση τους του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης μαζί με την εκτυπωμένη αίτησή τους από το Υ.Π.Ε.Θ., θα προσκομίσουν το εκκαθαριστικό και το Ε1 του 2016. Κατά την προσέλευση τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο ή εξουσιοδότηση εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από άλλο πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΚΥΡΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2017-2018