Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 08/05/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 30/04/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 8/5/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ.
 5. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικού ΕΜΠ.
 6. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» της Σχολής ΕΜΦΕ ΕΜΠ.
 7. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία» της Σχολής ΕΜΦΕ ΕΜΠ.
 8. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ.
 9. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 10. Ίδρυση ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» της Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ.
 11. Μετάταξη του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σπυρίδωνα Θύμη από τη Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ στη Σχολή ΕΜΦΕ ΕΜΠ.
 12. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για εξέλιξη στη βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σταύρου Νατζαρίδη.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Περιστέρας Μπαζιάνα για τη διδασκαλία στο μάθημα «Οπτικά Δίκτυα» (3 ώρες ανά εβδομάδα) του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018.
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γεώργιου Αλεξανδρίδη στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Core monitoring techniques and experimental validation and demonstration – CORTEX”
 15. Οικονομικά θέματα.
 16. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση