Δηλώσεις μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική Ιουνίου 2018

Δημοσιεύθηκε 02/05/2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 03112…… και πίσω, που επιθυμούν να εξεταστούν στην επί πτυχίω εξεταστική, να δηλώσουν τα χειμερινά μαθήματα τους στο online σύστημα εγγραφών, το οποίο θα είναι ανοικτό από την Πέμπτη 03/05 έως και την Κυριακή 13/05/2018.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για δήλωση είναι (6) μαθήματα.

Σε όσα μαθήματα στο πρόγραμμα εξεταστικής αναφέρεται «συν. με διδάσκοντα», οι φοιτητές θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.