Πρόσληψη φοιτητών για επικουρική εργασία στη βιβλιοθήκη της Σχολής

Δημοσιεύθηκε 15/05/2018

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ανακοινώνει την πρόσληψη φοιτητών για επικουρική εργασία στη βιβλιοθήκη της Σχολής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και να έχουν εισαχθεί στη Σχολή μετά τον Σεπτέμβρη 2015.

Γνώσεις προγραμματισμού ή/και διαχείρισης συστημάτων θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

cv2018@lib.ece.ntua.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18 Μαΐου 2018